Vicosse Co.,Ltd.

Fan Chih Cheng
+886 6-2911883

No. 9, Lane 117, JIannan Rd
South District Taiwaycity
702
Taiwan